Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Для підтримки реального сектору економіки рішенням влади запроваджено тимчасові обмеження щодо перевірок суб’єктів господарювання, у тому числі наглядовими органами Держгірпромнагляду України. Тому головним напрямком діяльності його територіальних органів залишається проведення роботи щодо превентивних заходів, спрямованих на запобігання травматизму та створення безпечних і нешкідливих умов праці.


Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що більшість нещасних випадків сталися через організаційні причини (низька виробнича дисципліна; неякісне навчання безпечним методам виконання робіт і проведення інструктажів; відсутність інструкцій на робочому місці; порушення режиму праці і відпочинку працюючих; незабезпеченість необхідною технологічною документацією; недостатній контроль за дотриманням норм і правил охорони праці тощо).

В умовах сьогоднішньої фінансово-економічної кризи підприємства змушені економити кошти, в тому числі і зменшувати витрати на заходи з охорони праці та модернізацію виробництва. Однак, для вирішення саме організаційних питаннь системи управління охороною праці не потрібно великих матеріальних витрат, на що доволі часто списують свою бездіяльність керівники підприємств, а робити елементарне – організаційно забезпечити безпеку працівника.

Велику роль у вирішенні цього стратегічного завдання відіграють друковані засоби Держгірпромнагляду України – журнали «Охорона праці» та «Технополіс».

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


29.09.2014 |

Повернутись назад