Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

У статті 17 Закону «Про охорону праці» зазначається, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до наказу МОЗ про “Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій” за № 246 вiд 21.05.2007.


 • Роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Проходження обов'язкових медоглядів працівниками пов’язана, перш за все, із турботою про їх здоров'я. Але варто зазначити, що обов'язковими медогляди є не для всіх працівників.

 • Медичний огляд обов'язковий для працівників, зайнятих на важких роботах; на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці; на роботах для виконання яких необхідний професійний добір (стаття 169 КЗпП).

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників міститься у додаток 4 до Порядку № 246.

 • Крім того, щорічному медогляду підлягають всі особи, віком до 21 року – незалежно від професії і виду робіт.
 • Перелік робіт, для виконанні яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників можна знайти в додатку 5 до Порядку № 246.

До таких робіт належать:

 1. Усі види підземних робіт.
 2. Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах.
 3. Водолазні роботи.
 4. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов’язані з підйомом на висоту;
 5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням.
 6. Роботи, пов’язані з застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах;
 7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї.
 8. Ааварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж.
 9. Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом.
 10. Роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем).
 11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів.
 12. Роботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання.
 13. Роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів.

Психофізіологічними показниками для професійного відбору (для перелічених вище робіт) є наступні:

 1. Сенсомоторні реакції.
 2. Увага.
 3. Пам’ять зорова та слухова.
 4. Емоційна нестійкість та відчуття тривоги.
 5. Стійкість до дії стресів.
 6. Орієнтація в замкнутому просторі.
 7. Недбалість.
 8. Реакція на рухомий об’єкт.
 9. Швидкість переключення уваги.
 10. Втома.
 11. Здатність до адаптації.
 12. Стійкість до впливу стресів.

Медогляди поділяють на:

 1. Попередні – їх проходять під час прийому на роботу.
 2. Періодичні – протягом трудової діяльності (перебування на відповідній посаді, роботі).

 • У статті 5 Закону «Про охорону праці» зазначено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки і таких, що потребують професійного добору допускаються особи тільки за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

 • визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Працівники професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб теж повинні проходити медогляд. Але цей вид медогляду називається профілактичним. Профілактичні медогляди проводять на підставі Закону “Про захист від інфекцій”, і для них передбачений власний перелік професій (Перелік № 559). Ці медогляди теж бувають попередніми і періодичними.

Законодавство України передбачає проходження й інших видів медичних оглядів:

 • Психіатричний (стаття 9 Закону “Про психіатричну допомогу”.
 • Профілактичний наркологічний (стаття 31 “Основ законодавства про охорону здоров'я”).

Перераховані вище огляди передбачені нетрудовим законодавством, але є підстави відносити їх до трудових медоглядів, оскільки вони у відповідному законодавстві розглядаються в контексті можливості виконання працівниками своїх трудових функцій.

Таким чином, можна констатувати, що сьогодні існують два основних і не залежних один від іншого виду медоглядів, що відрізняються між собою масштабом і цілями:

 • Медогляд за трудовим законодавством (трудового) – спрямований у першу чергу на конкретну особу, захист, охорону і збереження її здоров'я в процесі трудової діяльності.
 • Профілактичний медогляд – покликаний гарантувати інфекційну безпеку всього населення України, а не особи, що перевіряється.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


23.09.2014 |

Повернутись назад