Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Виконання робіт підвищеної небезпеки проводяться виключно із застосуванням засобів індивідуального захисту та безпосередньо під наглядом відповідального виконавця та керівника робіт із дотриманням інструкції з охорони праці.


Недотримання цих вимог призвело 9-го вересня до ураження електричним струмом електромонтера КП «Житомирське ТТУ». Зокрема, працівник у складі бригади з двох чоловік виконував роботи з випробування кабельної лінії. За вказівкою керівника робіт перебував в оперативній частині електротехнічної лабораторії для керування конденсаторною уставкою, де й був смертельно уражений електричним струмом. Попередньо з’ясовано, що електромонтер під час виконання робіт без дозволу керівника виходив з операторської частини електротехнічної лабораторії, не використовував засоби індивідуального захисту та не включив перемикачі лабораторії в положення «заземлення».

З метою запобігання аналогічним нещасним випадкам теруправління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області нагадує про міри захисту від ураження електричним струмом.

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж та та навчання з безпечних методів праці, перевірку знань правил безпеки. Регулювальникам та іншим працівникам, які мають постійний контакт з електроприладами підвищеної напруги до 1000В необхідно мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

На виробничій дільниці застосовуються такі засоби безпечної експлуатації електроустановок, як захисне заземлення, захисне занулення.

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з її еквівалентом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи. Призначення захисного зазаемлення полягає в тому, щоб у випадку появи напруги на металевих конструктивних частинах електроустановки забезпечити захист людини від ураження електричним струмом у разі її доторкання до таких частин.

Захисне занулення – навмисне електричне з’єднання з нульвим захисним проводом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під напругою в аварійних режимах роботи.

Нульовий захисний провід – це провід, який з’єднує частини, що підлягають зануленню, з глухозаземеною нейтральною точкою обмотки джерела струму або її еквівалентом.

З метою зниження електротравматизму на виробництві використовується мала напруга 12, 36 та 42 В.

Основними мірами по захисту від ураження електричним струмом є:

  • забезпечення недоступності струмоведучих частин для випадкового доторкання;
  • використання ізоляції струмоведучих частин;
  • використання методів колективного захисту від ураження електричним струмом:
  • захисного заземлення, занулення та автоматичного відключення;
  • періодична перевірка опору заземлення;
  • контроль та профілактика пошкоджень ізоляції.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


12.09.2014 |

Повернутись назад