Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

05 січня 2021 р. постановою КМУ №1 внесено зміни до постанови КМУ «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17 квітня 2019 р. № 337.

 


Зазначеною постановою врегульовано процедуру розслідування випадків смерті медичних працівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 та прискорено проведення розслідувань гострого професійного захворювання на COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, а також внесено зміни до складу комісії з розслідування.

Перелік державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), а також медичних працівників таких закладів визначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням COVID-19.

Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням COVID-19 є Міністр охорони здоров’я.

Розпорядженням від 14 січня 2021 р. №1 Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням COVID-19 затверджено Перелік державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також медичних працівників таких закладів.

Так, змінами передбачено, що комісія утворюється у складі голови та членів комісії наказом керівника закладу охорони здоров’я не пізніше наступного робочого дня з дня надсилання повідомлення про настання нещасного випадку.

До складу комісії входять представники закладу охорони здоров’я:
-    керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку керівником закладу охорони здоров’я покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
-    посадова особа, відповідальна за організацію лікувального процесу;
-    представник кадрової служби;
-    представник фінансово-економічної служби;
-    представник юридичної служби;
-    представник первинної організації профспілки, представником якої був медичний працівник, що помер внаслідок інфікування (у разі її відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).
Наразі хоча і виключено зі складу комісії представників Держпраці та Фонду соціального страхування однак, керівник закладу охорони здоров’я, в якому працював медичний працівник, смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті медичного працівника надати повідомлення згідно з додатком 2 у паперовій формі:
-    територіальному органу Держпраці;
-    робочому органу Фонду;
-    уповноваженому органу управління або наглядовій раді закладу охорони здоров’я (у разі її утворення)
та надіслати оригінали актів за формою Н-1 протягом двох робочих днів після їх затвердження:
-    територіальному органу Держпраці за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
-    робочому органу Фонду за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
-    членам сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам.

Іншим особам, які брали участь у розслідуванні гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, надається копія акта.

За наявності документів, що можуть суттєво вплинути на висновки комісії, керівником закладу охорони здоров’я призначається повторне розслідування випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку.

Повторне розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводиться комісією в іншому складі.


18.01.2021 |

Повернутись назад