Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Заступником начальника відділу з питань експертизи умов праці Олександром Матвієнко було надане роз’яснення щодо поширення Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області дії атестації робочих місць за умовами праці залізничного цеху від 2019 року на робоче місце машиніста тепловозу залізничної дільниці сталеливарного цеху введеного у склад сталеливарного цеху наказом від 2020 року під час реорганізації підприємства.

 


Пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 100 були утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці за переліком згідно з додатком, реорганізувавши шляхом злиття територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. Реорганізацією Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду, Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області було утворене Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області. Пунктом 2 зазначеної постанови визначено, що територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками прав та обов'язків територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються. Тобто Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області не є правонаступником органів Державної експертизи умов праці.

Згідно ст. 6 Конституції України, органи влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 19 Конституції України зазначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особі зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 2 положення про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого наказом Держпраці від 03.08.2018 № 84 визначено: «Управління Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням». Зазначеним положенням та законодавчими актами не передбачені повноваження та спосіб здійснення Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області узгодження поширення результатів атестації за умовами праці 2019 року на робоче місце машиніста тепловозу залізничної дільниці сталеливарного цеху у 2020 році.

Також роз’яснюємо, що згідно вимог п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі – Порядок) атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Вимогами пункту 3 Порядку визначено, що атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ.

Вимогами п. 1.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41 (далі – Методичні рекомендації) атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

Тобто утворені робочі місця, які відповідають визначеним пунктом 1 Порядку ознакам повинні бути атестовані за умовами праці.

Пунктом 2.3 розділу 2 «Організація роботи по атестації» Методичних рекомендацій визначено, що атестаційна комісія складає "Карту умов праці" (надалі - Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць. Частиною 3 розділу «Загальні дані» Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої наказом Міністерства праці України та Міністерства охорони здоров'я України «Інструкція щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць» від 27.11.92 р. № 06-41-48 визначено, що на групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови і характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких вже проведена атестація.

Тобто атестаційна комісія може визначити групу робочих місць (які одночасно існують у роботодавця) аналогічними і скласти на неї одну Карту.


31.07.2020 |

Повернутись назад