Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Заступником начальника відділу з питань експертизи умов праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Олександром Матвієнко було надане роз’яснення з питань застосування списків виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах у разі, якщо діяльність частини виробництв на підприємстві під час проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці в умовах карантину була призупинена.

 


Віднесення робочих місць до категорій з шкідливими та небезпечними умовами праці є можливим на підставі результатів атестації, яка проводиться підприємствами відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі – Порядок) та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1994 №41 (далі Методичні рекомендації).

Згідно з п. 4 Порядку, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Відповідно до пунктів 3.1 та 3.4. Методичних рекомендацій визначаються характерні для конкретного робочого місця фактори виробничого середовища і трудового процесу, які підлягають лабораторним дослідженням, а самі лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, факторів проводяться в процесі роботи в характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту. Застосування зазначеного є неможливим на робочих місцях де виробництво призупинене.

Результати атестації застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (п. 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383).

Тобто проведення чергової атестації визначається з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну дії попередньої атестації.

Отже, проведення чергової атестації з терміном, що безпосередньо перевищує 5-річний період не надає підстав для застосування списків виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пунктом 3 Роз’яснень від 10.05.1994 № 01-3/406-02-2  Міністерство соціального захисту населення України та Міністерство праці України зазначили, що право на пенсію на пільгових умовах мають робітники, зайняті виконанням робіт, передбачених Спискам № 1 і № 2, на протязі повного робочого дня. Під повним робочим днем вважається виконання роботи в умовах, передбачених Списками, не менше 80 відсотків робочого часу. Сюди ж включається час проведення підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення виконання своїх трудових функцій.

Тобто, слід пам'ятати, що при обчисленні стажу роботи, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховують дні, коли працівник був зайнятий в умовах, передбачених Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, не менше 80 % робочого часу, установленого для працівників цього виробництва, робіт, професій та посад.

При поновленні виробничої діяльності на робочих місцях призупинених виробництв роботодавцю необхідно провести атестацію робочих місць за умовами праці в найкоротший час.


21.05.2020 |

Повернутись назад