Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

До Управління з питань праці Головного управління держпраці у Дніпропетровській області зателефонував начальник відділу по роботе з персоналом торгівельного підприємства щодо отримання роз’яснення стосовно того, як провести процедуру звільнення у випадку скорочення штату працівників під час пандемії.

 


Головний державний інспектор Світлана Мельничук надала роз’яснення наступного змісту.

Стаття 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачає можливість розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності власником або уповноваженим ним органом у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі, ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Щоб таке звільнення було законним і не порушувало трудові гарантії, воно повинно відповідати певним вимогам, а саме:
1.    Повідомити первинну профспілкову організацію про заплановане скорочення чисельності або штату працівників.
2.    У разі, якщо планується звільнення, роботодавець повинен завчасно, але не пізніше ніж за три місяці до намічуваних звільнень надати профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести з профспілками певні консультації (ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
3.    Видати наказ про скорочення чисельності або штату працівників.
4.    Отримати згоду профспілки на розірвання трудового договору з конкретним працівником.
5.    Попередити працівників про наступне вивільнення, пропонування переведення на іншу роботу.
6.    Поінформувати службу зайнятості.
7.    Видати наказ про звільнення.
8.    Внести запис до трудової книжки.
9.    Видати копію наказу і трудову книжку працівнику, провівши з ним розрахунок.

Слід зазначити, що якщо звільнення відбувається на підставі скорочення, то працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).

Окремо зазначаємо, що Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 25 березня 2020 № 256, рекомендовано підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на час встановлення карантину не звільняти працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, з підстав, установлених пунктами 3, 4 і 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.


09.04.2020 |

Повернутись назад