Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівцем Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Вікторією Капінус разом з колегією Дніпропетровсього обласного центру медіко-соціальної експертизи 31.01.2020 проведено семінар на якому вона роз`яснювала, що заробітна плата  не лише поєднує інтереси працівників, роботодавців та держави, а й  безпосередньо впливає на рівень життя населення.

 

 


На сьогодні роботодавці пропонують два види оплати праці, один з них  — офіційний, де оформлений найманий працівник має державний захист від незаконного звільнення, безпечні здорові умови праці, гарантоване право на відпочинок, страховий стаж та можливість при досягненні  пенсійного віку мати гідне пенсійне забезпечення. Другий  – це заробітна плата в  “конверті”, де роботодавці уникаючи сплати податків та внесків  до пенсійного,  державного та місцевого бюджетів позбавляють працівників соціального захисту, а саме: оплати лікарняних, відпусток, зарахування періоду роботи до страхового стажу, інших пільг, серед яких нарахування субсидій за оплату житлово-комунальних послуг.

Права громадян, у тому числі людей з інвалідністю, на працю закріплені у статті 43 Конституції України, у якій, визначено, що “кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується”. Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право на працю.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 № 875-XII (надалі – Закон № 875-XII) – інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Встановлюють інвалідність експертним обстеженням особи в органах медико-соціальної експертизи (далі – МСЕК) Міністерства охорони здоров’я України. Обсяг та види потрібного соціального захисту інваліда визначаються його індивідуальною програмою медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації.

ВАЖЛИВО! Обов’язок роботодавців надавати інвалідам роботу передбачено статтею 172 КЗпП України. Це зумовлено тим, що, згідно із Законом № 875-XII, держава гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

ЗВЕРНУЛА УВАГУ! Під час працевлаштування інваліда документами,                         які підтверджують інвалідність, є:
•    довідка МСЕК та виписка з акта огляду в МСЕК (роботодавцеві залишають їх копії). У цих документах вказується причина інвалідності, група і строк інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці інваліда;
•    індивідуальна програма реабілітації інваліда (обов’язкова для виконання всіма роботодавцями).

Серед гарантій, що надаються працівникам-інвалідам можна виділити ті, що пов’язані із укладенням та розірванням трудового договору. До їх числа належать:
•    відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу Законів про працю України (надалі – КЗпП) при прийомі на роботу не встановлюються випробування для інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
•    інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк (частина 1 статті 39 КЗпП України);
•    при скороченні чисельності або штату переважне право на залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України,”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (пункт 5 частина 2 статті 42 КЗпП України).

Згідно зі статтею 172 КЗпП України, за бажанням працівника-інваліда або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці.


31.01.2020 |

Повернутись назад