Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Розгляд планів розвитку гірничих робіт у кар’єрах та шахтах гірничодобувних підприємств на наступний 2020 рік знаходиться на завершальному етапі. Підприємства з підземним видобутком корисних копалин вже відзвітувались про свої плани, наразі завершується роботу по розгляду планыв підприємств з видобутку корисних копалин відкритим способом.

 

 


 

Нагадуємо, що дана робота триває з початку листопада поточного року при Криворізькому гірничопромисловому управлінні Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області зі спеціально створеною робочою групою у складі якої фахівці управління, спеціалісти Криворізького експертно-технічного центру та представники державного воєнізованого гірничорятувального загону.

Підприємства гірничодобувної промисловості ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», АТ «Покровський ГЗК», Філія «Вільногірський ГМК» та інші, презентували свої основні виробничі показники очікувані в поточному році та заплановані на наступний 2020 рік з урахуванням створення належних безпечних умов праці.

Як і для підприємства з підземним видобутком корисним копалин, перед комбінатами першочергово стояли питання дотримання підприємствами проектних показників без відступів від норм технічного проектування з дотриманням правил і рекомендацій інститутів-розробників проектів та згідно з вимогами нормативно-правових актів України.

Однак, в процесі розгляду, комісія підіймала спільні для більшості вищезазначених підприємств питання, відповідно профільним фахівцям комбінатів необхідно було обґрунтувати шляхи і терміни їх вирішення.

Тож, фахівців Держпраці цікавила організація систематичного контролю за станом стійкості укосів відвалів і бортів кар’єрів з метою попередження (прогнозування) випадків обвалення земної поверхні. Тут же, нагадали про наявність дозвільних документів, щодо користування надрами, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, ведення радіаційного контролю гірських порід у кар’єрах, тощо.

Говорячи про проектні параметри гірничих робіт підіймались питання відповідності параметрів робочих площадок, берм безпеки та транспортних берм нормам проектування та вимогам правил безпеки. Не оминули увагою  показники розкривних робіт у їх відповідності до проектів.

Не менше уваги приділили питанням забезпечення ефективної організації відомчого контролю за безпечною експлуатацією хвостосховищ, водозабірних та гідротехнічних споруд. Тут окремо зупинялись на автоматичному контролі стану рівнів води в хвостосховищах, ставках, відстійниках, обговорили стан земснарядів, насосів, якість води тощо.

Також представників робочої групи цікавив процес модернізації та виконання підприємствами капітальних ремонтів обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується понад нормативний термін, не менш актуальне питання – експертне обстеження такого обладнання. Зокрема дотримання графіків обстеження гірничого устаткування та устаткування рудопереробних фабрик, залізничного та автомобільного транспорту.

Обговорюючи дані питання, зосереджувались на стані виконання заходів та графіків, на підставі яких Державною службою України з питань праці були надані дозволи на тимчасові відступи від вимог нормативно-правових актів з охорони праці (ДДВ) під час ведення підприємствами гірничих робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

В ході розгляду Програм, фахівці Держпраці не оминули увагою важливості нарощування потенціалу впровадження на підприємствах систематичного та превентивного підходу до управління безпекою та гігієною праці, на основі якого має бути ризик-орієнтований підхід.

Поза увагою не лишилися питання надійності протипожежного захисту, у тому числі забезпечення пожежонебезпечних об’єктів (маслоподвали, кабельні тунелі, приводні станції конвеєрів та ін..) системами пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.  Забезпечення контролю за веденням огньових робіт.

Загалом, представлені більшістю комбінатів матеріали відповідали вимогам діючого законодавства. Щороку простежується підвищення тенденції ставити поряд з удосконаленням виробничого процесу (впровадження на комбінатах новітніх технологій), проведення просвітницьких заходів направлених на формування у працівників свідомого підходу до безпечного виконання робіт та особистої безпеки на виробництві.


05.12.2019 |

Повернутись назад