Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Для роботодавців, які зареєстровані та перебувають на обліку в Соборному районі м. Дніпро наприкінці жовтня фахівцем відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні Вікторією Капінус проведено спільний семінар – нараду по трьом основним блокам актуальних питань, а саме: «Оплата праці у вечірні та нічні години»; «Інвалідність -не вирок»; «Праця неповнолітніх».

 


Свою доповідь стосовно оплати праці у вечірні та нічні години Вікторія Капінус розпочала з розмежування праці, як передбачено ст. 54 КЗпП України, а саме: вечірні години з 18:00 до 22:00, та нічні години - з 22:00 до 06:00. У табелі обліку використання робочого часу години роботи: у вечірній час позначають кодом «ВЧ» (03), в нічний час - кодом «РН» (04).

Оплата за роботу у нічні години

Тривалість робочого часу, режим роботи, час відпочинку згідно ст.13 КЗпП України визначається колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, також графіками роботи у разі змінної роботи. Якщо графіком виходу на роботу (графіком змінності) працівників передбачена робота в нічний час, то її тривалість включається в тривалість роботи (зміни) працівника. Компенсацією роботи в таких умовах є доплата за роботу в нічний час. При цьому така доплата здійснюється за фактично відпрацьовані години в нічний час.

Відповідно до ст. 108 КЗпП України робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Це мінімум, який встановлений законодавством. Проводити оплату за роботу в нічний час нижче цієї межі або взагалі не оплачувати роботу в нічний час не можна. За порушення мінімальних трудових гарантій, до яких відноситься оплата за роботу в нічний час, відповідно до ч. 4 ст. 265 КЗпП України передбачено штраф у розмірі 10 мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Доплату за нічний час необхідно проводити за підсумками кожного місяця незалежно від облікового періоду.

Оплата роботи у вечірній час

Далі, фахівець зупинилась на формах оплати праці на підприємствах, в установах і організаціях, які визначено в статті 97 КЗпП України. Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Однак договірні норми щодо встановлення, зокрема, доплати за роботу у вечірній час визначені Генеральним і галузевими (регіональними) угодами.
Важливо! Генеральною угодою передбачена доплата за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі в розмірі 20% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час.

Вікторія Капінус зауважила, що багатозмінний режим роботи - це такий режим, коли на підприємстві робота протягом доби виконується в дві і більше зміни, тривалість кожної з них не повинна бути менше встановленої законодавством тривалості робочого дня.

Праця інвалідів

Стосовно праці інвалідів фахівець Держпраці звернула увагу присутніх на обов’язок роботодавців надавати інвалідам роботу, що передбачено статтею 172 КЗпП України. Це зумовлено тим, що, згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, держава гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Згідно зі статтею 172 КЗпП України, за бажанням працівника-інваліда або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці.

До роботи в нічний час, та до надурочних робіт інваліди можуть залучатись лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (частина 2 статті 55, частина 4 статті 6З КЗпП України, частина 3 статті 12 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (надалі – Закон № 2694-XII).

Праця неповнолітніх

Наприкінці виступу фахівець Держпраці розповіла про питання, які стосуються кожного, а саме: офіційне працевлаштування, стажування, випробовування, звернула увагу на особливості працевлаштування неповнолітніх з 14 до 16 років, з 16 до 18 років, робочий час і час відпочинку, законодавчі норми праці неповнолітніх.

Під час проведення семінару представники суб’єктів господарювання поставили питання на які інспектор праці надала роз’яснення, законодавчих актів та настанов у подальших діях з висвітлених питань. Також, Вікторія Капінус звернула увагу присутніх на обов’язковому дотриманні мінімальних державних гарантій та попередила про можливі наслідки при їх порушенні.

Наприкінці зустрічі, розглянувши практичні аспекти, проблемні питання керівництво відділу надання соціальних послуг в Соборному районі Дніпровського міського центру зайнятості м. Дніпро та всі учасники семінару представники суб’єктів господарювання Соборного району висловили подяку за проведений семінар.
 


04.11.2019 |

Повернутись назад