Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

На теперішній час після проведених інспекторами праці перевірок щодо  неподання звітності за формою 1 - ПА: «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» у роботодавців виникають питання щодо обов’язковості подання звітності за формою 1 - ПА.

 


Так, відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 та частини четвертої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», підпункту 6 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060 (зі змінами), з метою удосконалення методів організації та порядку збору даних у сфері трудової міграції, що використовуються органами державної влади, Міністерством соціальної політики України виданий Наказ від 03.06.2019 № 851 яким затверджено:
•    форму звітності № 1 - ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі - форма звітності № 1 - ПА);
•     порядок подання форми звітності № 1 - ПА.

Так, державна служба зайнятості щороку надає Державній службі України з питань праці - відомості про суб’єктів господарювання, що не надали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності № 1 - ПА.

В свою чергу Державна служба України з питань праці в порядку, встановленому законодавством, забезпечує вжиття заходів реагування (проводить перевірки) до суб’єктів господарювання, які не подали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності № 1 - ПА, та інформує Міністерство соціальної політики України і Державну службу зайнятості (Центральний апарат) про виконану роботу.

Так, форма звітності № 1 - ПА це: «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі - форма звітності № 1 - ПА). Ця форма звітності заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разі наявності у суб’єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності № 1 - ПА подається таким суб’єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

До 2019 року форма звітності № 1 - ПА подавалась щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку попадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 07.08.2015 № 815 (втратив чинність) (тобто, форма звітності 1 -  ПА за 2015-2018 роки подається за рік).

У 2019 році форма звітності № 1 - ПА подається щокварталу міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу (тобто, звіти 1 - ПА з 2019 року подаються щоквартально відповідно до наказу від 03.06.2019 № 851).

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форма звітності № 1 - ПА подається в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підпису керівника або уповноваженої ним особи).

Слід зазначити, що у разі якщо юридична особа чи фізична особа підприємець навіть фактично не здійснювали діяльність з посередництва у працевлаштуванні (тобто, не працювали за цим видом діяльності) звітність також необхідно подавати, але показник по працевлаштуванню буде у звіті 1 - ПА відображено як «-».

За результатами проведеної перевірки інспектором праці складається Акт перевірки у відповідності до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338. У разі наявності порушень законодавства про зайнятість населення, а саме: пункту четвертого частини четвертої статті 36 ЗУ № 5067 складається припис про усунення виявлених порушень у якому зазначається необхідність подання звітності 1 - ПА та строк виконання припису (тобто, строк усунення порушень).

З урахуванням вимог частини першої та частини четвертої статті 53 ЗУ «Про зайнятість населення», яким передбачено, що Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством: «У разі неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним осіб матеріали проведеної перевірки передаються для розгляду справи про накладення штрафних санкцій. За виявлені порушення навіть у разі виконання вимог припису штраф двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.», наприклад так як мінімальна заробітна плата у 2019 році складає 4173,00 грн то розмір штрафу, в даному випадку, складатиме 8346,00 грн.


Головний держаний інспектор
відділу з питань додержання
законодавства про працю,
застрахованих осіб, зайнятість,
працевлаштування інвалідів та з питань
дитячої праці у Дніпровському  регіоні
Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області
Ганна Попко


01.11.2019 |

Повернутись назад