Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

З метою здійснення ефективної профілактичної роботи, попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам, створення безпечних умов праці фахівцями відділу нагляду у металургії та машинобудуванні було взято участь на нараді з працівниками ПРАТ «Дніпровський металургійний завод».

 

 


Під час наради було звернуто увагу та розглянуті питання щодо виконання планів заходів з підготовки до роботи підприємства в осінньо-зимовий період, з урахуванням всіх аспектів виробничого процесу, та своєчасного його виконання.

Під час наради заступник начальника відділу нагляду у металургії і машинобудуванні Андрій Жуковець  довів до відома присутніх інформацію про стан виробничого травматизму за січень-серпень 2019 року на піднаглядових підприємствах металургії і машинобудування.

Акцентував увагу, стосовно нових вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, яким удосконалено механізм розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовано питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві.

Зазначеною постановою передбачено, у тому числі, спрощення процедури оформлення документів, необхідних для встановлення факторів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю, визначення переліку випадків, які підлягають розслідуванню, встановлення строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві, визначення вимог до санітарно-гігієнічних умов праці, а також функцій і повноважень Державної служби України з питань праці із ведення обліку аварій, нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь і причин їх виникнення.

Реалізацію цього правового акту забезпечує належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших.

Разом з тим директор по охороні праці промислової безпеки та екології ПРАТ «Дніпровський металургійний завод» Андрій Заспенко довів до відома статистику виробничого травматизму на підприємстві; інформацію щодо нещасних випадків, які сталися на підприємстві; ситуацію по досягненню цільового показника по проведенню таких заходів на підприємстві як «поведінкові бесіди безпеки» у структурних підрозділах, що сприяє удосконаленню знань з питань охорони праці.

Крім того, було запропоновані заходи щодо удосконалення організації профілактичної роботи - основними з яких є  підвищення рівня обізнаності працівників підприємства в питаннях охорони праці, своєчасне виявлення та усунення потенційних небезпек і ризиків, посилення контролю посадовими особами підприємств за дотриманням підлеглими працівниками вимог безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та контролю за станом охорони праці на кожному робочому місці, адже це дозволить зберегти життя і здоров`я працівників та мінімізувати виникнення виробничих ризиків.


16.09.2019 |

Повернутись назад