Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Пневмоконіоз — хронічне захворювання легенів, яке виникає внаслідок тривалого вдихання та відкладання в легенях пилу та характеризується розвитком дифузного фіброзу. Сьогодні використовується більш уточнене формулювання даної хвороби. У відповідності до неї, пневмоконіоз – це хронічний дифузний пневмоніт, внаслідок вдихання виробничого пилу, з розвитком фіброзу легенів.

 

 


На основі сучасних клінічних, рентгенологічних і патологоанатомічних даних пилову хворобу розглядають у більш широкому аспекті, що знайшло своє відображення і в її класифікації. Клінічними формами пилової хвороби є  процеси в легенях — пневмоконіози, грануломатози, екзогенний алергічний альвеоліт, які виникають під впливом відповідних видів пилу, пиловий бронхіт, бронхіальна астма.

Після введення в клінічну практику рентгенологічного методу дослідження легенів з'явилась можливість більш диференційованого підходу до визначення наявності і характеру пневмоконіозів. Тому основну увагу стали приділяти розробці класифікації пневмоконіозів як форми пилової хвороби легенів, що найважче діагностується.

Пневмоконіози діляться за етіологічною ознакою та клініко-рентгенологічною характеристикою:
1.    Силікоз — пневмоконіоз, зумовлений впливом пилу, який містить вільний діоксид кремнію.
2.    Силікатози — пневмоконіози (каоліноз, азбестоз, талькоз, олівіноз, цементний, слюдяний пневмоконіози та ін.), які виникають внаслідок дії пилу мінералів, що утримують діоксид кремнію в зв'язаному стані з різними елементами: алюмінієм, магнієм, залізом, кальцієм та інш.
3.    Металоконіози — пневмоконіози, зумовлені дією пилу металів: заліза, алюмінію, олова, марганцю та інш. (сидероз, алюміноз, станоз, манганоконіоз та інш.).
4.    Карбоконіози — пневмоконіози, які виникають внаслідок дії вуглеводневого пилу: кам'яного вугілля, коксу, графіту, сажі (антракоз, графітоз, сажовий пневмоконіоз та інш.).
5.    Пневмоконіози від змішаного пилу.
6.    Пневмоконіози від дії органічного пилу: бісиноз (від пилу бавовни та льону), багасоз (від пилу цукрової тростини) та інші.

Клініко-рентгенологічна характеристика пневмоконіозів дуже різнобічна і залежить не тільки від виду пилу, що викликав розвиток пневмоконіозу. Отже, при встановленні діагнозу пневмоконіозів недостатньо лише вказати етіологічний фактор — вид пилу. Велике значення для лікування і розв'язання питань працездатності хворих пневмоконіозом має вираженість, форма і швидкість прогресування фіброзного процесу в легенях, наявність дихальної і серцевої недостатності, а також ускладнень і захворювань, які супроводжують основне захворювання.

Профілактика пневмоконіозів передбачає проведення наступних заходів:
•    комплексної механізації виробничих процесів;
•    герметизації апаратури;
•    організації ефективної промислової вентиляції;
•    обліку і розслідування окремих випадків професійних захворювань;
•    біологічних методів профілактики: а) загальнооздоровчих (раціональна організація праці і відпочинку, масові заняття фізичною культурою і спортом, раціональне харчування); б) спеціальних (дихальна гімнастика, інгаляції аерозолів, раціональне харчування із включенням вітамінів);
•    застосування індивідуальних засобів захисту: респіраторів, протигазів;
•    проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють в шкідливих умовах.Заступник начальника
відділу з питань гігієни праці
управління з питань праці
Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області                                                                                                                Тетяна МАЗУРЕЦЬ


11.09.2019 |

Повернутись назад