Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

З 01 липня 2019 набрав чинності «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок).

 

 

 


Згідно з п.71 Порядку санітарно-гігієнічна характеристика складається на запит керівника закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, за поданням лікаря-профпатолога із залученням (у разі потреби) голови та членів комісії закладу охорони здоров’я, який проводить періодичні медичні огляди.

У відповідності з п.82 Порядку  у разі коли працівник працював на кількох підприємствах (в установах, організаціях), санітарно-гігієнічна характеристика складається територіальним органом Держпраці, який здійснював державний нагляд (контроль) за останнім підприємством (установою, організацією), де працював працівник, з додаванням у разі потреби інформаційних довідок від інших територіальних органів Держпраці, які здійснювали державний нагляд (контроль) за підприємствами (установами, організаціями), де він працював раніше.

Таким чином, спеціалістами відділу з питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області санітарно-гігієнічна характеристика умов праці (інформаційна довідка) буде складатися за останнім підприємством (установою, організацією), де працює (працював) працівник.

Згідно з п.73 Порядку право надсилати до територіальних органів Держпраці запити з обґрунтуванням необхідності внесення доповнень до санітарно-гігієнічних характеристик надається лише високоспеціалізованим профпатологічним закладам охорони здоров’я.

Таким чином, лише зазначений запит визначатиме у подальшому потребу запитувати інформацію (матеріали) від інших підприємств (установ, організацій), де працівник працював раніше.

Просимо звернути увагу, що у відповідності з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, працівники, зайняті на  важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці обов’язково проходять попередній (під час прийняття на роботу) медичний огляд. Відповідно, у разі прийняття працівника  на останнє місце роботи,  у нього не було виявлено медичних протипоказань. Отже, робота на інших підприємствах не спричинила шкоди здоров’ю.

Це підвищує вимоги до якості проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на  важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Начальник відділу з питань гігієни праці                                             Олена БІЛА


28.08.2019 |

Повернутись назад