Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

У разі, якщо підприємство працює цілодобово, виникає потреба залучення працівників до роботи вночі. Також робота у нічний час може мати періодичний характер та не залежати від режиму роботи підприємства.

 

 


Статтею 54 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначена тривалість роботи в нічний час. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу, а саме – для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень (п. 2 ч. 1 ст. 51 КЗпП України). Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших), відповідно до ч. 3 ст. 51 КЗпП України.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Оплата роботи у нічний час передбачена статтею 108 КЗпП України, відповідно до якої, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Заробітна плата за роботу у нічний час нараховується працівникам на підставі табелів обліку робочого часу, у яких наявні відповідні відмітки про фактично відпрацьований час, у тому числі нічні години роботи.

Слід наголосити, що статтею 12 Закону України «Про оплату праці» визначені норми оплати праці і гарантії для працівників, які є мінімальними державними гарантіями. Зокрема, якщо роботодавець не виконує норми оплати праці працівників за роботу у нічний час відповідно до законодавства про працю України, то це свідчить про недотримання ним мінімальних державних гарантій. За таке порушення статтею 265 КЗпП України встановлена відповідальність у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Слід також зазначити, що статтею 55 КЗпП України забороняється залучення до роботи в нічний час:
•    вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, про що йдеться у статті 176 КЗпП України, згідно якої не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
•    осіб, молодших вісімнадцяти років, про що йдеться у статті 192 КЗпП України, згідно якої забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;
•    інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 КЗпП України, а саме – за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.

Робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172 КЗпП України).

Підсумовуючи викладене, Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, в черговий раз, наголошує на необхідності забезпечення неухильного дотримання законодавства про працю України, реалізації трудових прав працівників.

Провідний державний інспектор відділу
з питань додержання законодавства про
працю, застрахованих осіб, зайнятість,
працевлаштування інвалідів та з питань
дитячої праці у Дніпровському регіоні
Олена Михайлюк


21.08.2019 |

Повернутись назад