Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

До Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся працівник щодо надання роз’яснення норм законодавства про працю з питання надання соціальної відпустки працівнику на дітей тривалістю 10 календарних днів у разі коли одинока мати сама виховує доньку 17 років, яка народила дитину у червні 2019 року.

 

 


Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні Константинова Ірина Ігорівна надає наступні роз’яснення.

Законом України "Про відпустки" встановлено державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Законодавством про відпустки передбачено також надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Про право працівника на використання відпустки передбачено у ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504): «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів».

У загальному випадку працівниця – одинока мати має право на соціальну відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років. Але в даному випадку працівниця втрачає право на соціальну відпустку на дітей, якщо її дитина набуває повної цивільної дієздатності до виповнення 18 років (повноліття).

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Цивільного кодексу України «Надання повної цивільної дієздатності»: «Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини».

Тобто в даному випадку одинока мати донька якої у віці до 18 років народила дитину втрачає право на соціальну відпустку на дітей за підставою «одинока мати». У зв’язку з тим, що донька працівниці для догляду якої вона отримувала соціальну відпустку на дітей за підставою «одинока мати» набула повної цивільної дієздатності до досягнення 18 років, у зв’язку з народженням нею дитини.

Але зауважимо, що в даному випадку останній раз право на соціальну відпустку за підставою «одинока мати» виникає у працівниці за 2019 рік. Починаючи з 2020 року, вона втрачає це право. При цьому працівниця може скористатися належними їй днями соціальної відпустки на дітей (на протязі 2019 року) і після того, як її дитина набула повної цивільної дієздатності.
 


25.07.2019 |

Повернутись назад