Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Відділом з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Нікопольському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області постійно проводяться виїзні рейди, аналіз інформації, отриманої з різних джерел, доступ до яких необмежений законодавством щодо забезпечення дотримання законодавства про працю неповнолітніх, захисту дітей від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для їхнього здоров’я.


Протягом січня-квітня 2019 року вказаним відділом спільно з Нікопольським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на виконання Доручення Колегії Держпраці від 14.10.2018 № 4 «Про результати роботи територіальних органів Держпраці у сфері здійснення контролю додержання законодавства про працю неповнолітніх», проведено рейди серед роботодавців м. Нікополь щодо роз’яснення про недопущення використання дитячої праці з порушенням трудового законодавства.

Згідно з вимогами Кодексу законів про працю України, неповнолітні працівники в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та інших умов користуються пільгами, встановленими
законодавством України.

Працевлаштування неповнолітніх, відповідно до законодавства України про працю, здійснюється на підставі письмового трудового договору лише після попереднього медичного огляду і надалі вони, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов’язковому медичному огляду.

Згідно ст.188 КЗпП України не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Проте, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів після досягнення ними 14-річного, віку, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання.

Забороняється використовувати працю неповнолітніх для виконання важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Не допускається використання праці неповнолітніх в нічний та наднормовий час і у вихідні дні.

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком 16-18 років - 36 годин на тиждень; для осіб віком 15-16 років (учнів віком 14-15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

При цьому, заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості роботи виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості роботи.

Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей (ст.198 КЗпП України). Згідно ст.199 Кодексу законів про працю України, усиновителі та піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, коли продовження його чинності загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.


26.04.2019 |

Повернутись назад