Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Не один будівельний об'єкт не обходиться без розчинів, які найчастіше готуються бетонозмішувачами. І досить часто буває, коли безпечність, а іноді і неуцтво при використанні змішувачів призводить до трагічних випадків. Тому потрібно більш ретельно придивитися до цього виду будівельного устаткування і до того, які саме вимоги безпеки при його експлуатації існують в законодавстві.


Отже, будівельні бетонозмішувачі потрібні як для приготування будівельних розчинів, так і для відновлення однорідності консистенції розчину. Якщо говорити про класифікацію, то змішувачі поділяються на стаціонарні (бетонні вузли), об'єктні (у переміщуваний блочно-розбірному вигляді) і міжоб’єктові (автоміксери).

Бетонний вузол

Автоміксер

Об'єктний бетонозмішувач

Існують також і мобільні заводи для виготовлення бетонних сумішей. Змішувачі бувають циклічної і безперервної дії. У якості вихідних матеріалів для приготування розчинів можуть використовуватися різні інертні наповнювачі (пісок, гравій, щебінь, шлак, керамзит, вапно, гіпс), відповідно до змісту розчинам дають відповідні назви (бетонні, керамзитобетонні, шлакобетонові і т. д. ).

Відповідно до чинного Порядку видачі дозволів №1107 від 26.11.2011 р. на експлуатацію будівельних змішувачів не потрібно отримувати дозвіл. Відповідно і реєструвати їх в органах Держгірпромнагляду також законодавство не вимагає.

Конкретного нормативно-правового акта з охорони праці, який би регламентував безпечну експлуатацію будівельних змішувачів, а також їх технічний стан на сьогоднішній день в Україні немає. Але ці вимоги визначаються в контексті з іншими будівельними механізмами. Наприклад, є вимоги розділу 5.3 «Правил безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону», (НПАОП 45.2-1.11-97), та ДСТУ Б.В.2.8-8-96 «Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві», який поширюється на машини та обладнання, призначені для виконання штукатурних робіт із застосуванням будівельних розчинів і сухих сумішей. У тому числі, в цих документах йдеться і про змішувачі. Порядок технічного обслуговування та ремонту будівельних об'єктних змішувачів визначає ДБН В.2.8-3-95 «Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин». Вузькоспеціалізовані стандарти: ГОСТ 27338-93 «Установки бетонозмішувальні механізовані. Загальні технічні умови»і ГОСТ 16349-85« Змішувачі циклічні для будівельних матеріалів. Технічні умови ».

І потрібно пам'ятати, що при виготовленні розчинів з використанням хімічних добавок повинні дотримуватися вимоги Правил застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. При роботі з добавками працівникам потрібно проводити цільовий інструктаж та користуватися відповідними засобами індивідуального захисту (захисними окулярами і рукавицями), а для зберігання, приготування і переміщення добавок використовувати спеціальну тару.

Основною вимогою до змішувачів є наявність в організаційно-технологічної документації (проект виконання робіт) вказівок їх місць установки на об'єкті будівництва. Змішувач не повинен стояти в охоронних зонах та в зоні з діючими небезпечними виробничими чинниками. При завантаженні вихідних будівельних матеріалів за допомогою транспортних засобів необхідно передбачати (у місці їх вивантаження в змішувач) спеціальні під'їзди (естакади, пандуси) з колесовідбійними пристроями нормативної висоти. На цих спеціальних під'їздах під час руху транспортного засобу або його розвантаження перебування людей не допускається.

Ємність резервуара (бадді) для порціонної подачі розчину за допомогою вантажопідйомних механізмів від змішувача до місця укладання вибирають кратною обсягом замісу. Типовий ряд ємності бадді - 0,3; 0,6; 0,8; 1,6 м3 (при спорудженні гідротехнічних споруд ємність бадді може досягати 6,5 м3), при цьому цебер ємністю до 2,0 м3.

До управління змішувачем допускається особа, яка має професію машиніста бетонозмішувача пересувного, не молодше 18 років, яка пройшла відповідний інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, медичний огляд і має допуск до управління змішувачем. Особа, яка експлуатує будівельний змішувач, повинна мати групу II з електробезпеки. Обслуговуючий персонал бетонозмішувача повинен працювати в захисних окулярах.

У робочій зоні змішувача не повинні бути (прокладатися) електричні кабелі і влаштовуватися робочі місця. Робоча зона складає 5 м від робочого змішувача. Змішувач повинен підключатися до електрощита через індивідуальне пристрій захисту (електрощит, автомат і т. д.) з відповідною каліброваної вставкою. Металеві частини змішувача (корпус) підлягають зануленню та заземленню. Разом з тим, змішувачі, призначені для роботи з подачею води, повинні підключатися до електричної мережі через пристрій захисного відключення або через трансформатор (перетворювач) з роздільними обмотками.

При приготуванні розчину з використанням паропідігріву необхідно вживати додаткових заходів безпеки, а саме: з метою попередження можливих опіків трубопроводи для пари або гарячої води повинні мати теплоізоляцію і влаштовуватися не нижче 2,5 м від рівня основи, трубопровідна арматура повинна знаходитися в доступних для швидкого відключення пари місцях, а в прогріті паром ємності доступ дозволяється тільки після відключення подачі пари й охолодження ємності до +400 ° С.

Власник змішувача має призначити особу, відповідальну за його утримання у справному стані, який веде облік роботи змішувача з реєстрацією результатів у відповідному журналі.

При приготуванні розчину необхідно дотримуватися передбаченого паспортом змішувача обсягу замісу, а для змішувачів циклічної дії - тривалістю безперервного перемішування. Під час роботи змішувача заборонено очищати його рухомі частини (барабан, вал, лопаті, шнек), проштовхувати і виймати матеріали, прискорювати вивантаження з використанням ручного інструменту (лопат), а також ставати на захисну решітку і відключати блокувальні пристрої змішувача. Очищення робочої ємності змішувача від залишків розчину повинна проводитися тільки на знеструмленому індивідуальним захисним пристроєм змішувачі.

Передбачається щозмінний (перед початком виконання робіт) огляд і технічне обслуговування змішувача в порядку, визначеному його експлуатаційною документацією. Результати періодичного огляду змішувача заносяться до відповідного журналу особою, яка бралазмішувач в експлуатацію, або іншою уповноваженою особою. Періодичність технічного обслуговування і ремонту визначається експлуатаційною документацією та графіком планово-попереджувального ремонту. У таблицях 1.17 і 1.19 додатка 1 ДБН В.2.8-3-95 передбачені наступні нормативи періодичності технічного обслуговування та ремонту змішувача: технічне обслуговування - через 150 мотогодин, поточний ремонт - 1500 напрацювань, капітальний ремонт - 4500 мотогодин.

Прийом змішувача після технічного обслуговування і ремонту проводиться уповноваженою особою (механіком) за участю машиніста. Результати зовнішнього огляду змішувача, його випробування на холостому ходу і під навантаженням фіксуються в акті проведення технічного обслуговування і підписуються особами, які здають і приймають змішувач, а також у відповідному журналі.

(Використані матеріали журналу «Охорона праці»

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


19.06.2014 |

Повернутись назад