Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

На виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо євроінтеграції, з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та реалізації принципу «Гідна праця – безпечна праця» ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» проводить у 2014 році цикл семінарів-практикумів з розробки та впровадження процедур управління ризиками у сфері охорони праці промислового підприємства.


У зазначених заходах вже взяли участь понад 80 керівників та фахівців промислових підприємств, у т.ч. гірничо-збагачувальних комбінатів з усіх регіонів України.

За пропозицією учасників останнього семінару ДП «ГНМЦ» проводить 24-25 червня 2014 року семінар-практикум на тему: «Підготовка і проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві».

Цільова аудиторія семінару: керівники та фахівці підприємств, спеціалісти кадрових служб та служб охорони праці, а також експерти технічні з промислової безпеки.

Основна мета семінару – надання практичних вмінь та навичок з розробки та впровадження процедури проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

Під час семінару планується висвітлення таких питань:

  • визначення задач діяльності підрозділів щодо підготовки проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;
  • визначення цілей програми внутрішнього аудиту. Формування аудиторської групи;
  • з'ясування забезпечення критеріїв якості системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;
  • розгляд методології затрат у часі на внутрішній аудит системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві в залежності від значимості підрозділу;
  • опрацювання методів збору та аналізу об'єктивних доказів щодо стану системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві (оформлення необхідних документів);
  • складання об'єктивних аудиторських висновків;
  • поради щодо розробки корегувальних дій стосовно усунення виявлених невідповідностей.

Також у рамках семінару буде проведено тренінги «Формування у працівників відношення до внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки, як до виявлення причин загрозливої ситуації, а не пошуку винуватого» та «Мистецтво ставлення доцільних питань під час проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємстві».

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області

 


13.06.2014 |

Повернутись назад