Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомляє, що з 4 вересня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від 29.05.2018 № 784/1012, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 905/32357 від 03 серпня 2018 (далі – Порядок).

 


Порядком визначено процедуру атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, що в свою чергу спрямовано на забезпечення якості проведення атестації робочих місць за умовами праці шляхом покращення ефективності досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Прийом, реєстрація документів для визнання лабораторії атестованою та перевірка їх на комплектність здійснюється начальником відділу з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та його заступником за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова,3, каб.102.

Для реєстрації документів у журналі обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій вони подаються в наступній комплектності:
•    заява про визнання лабораторії, атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 1 Порядку);
•    перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які будуть досліджуватися лабораторією (додаток 2 Порядку);
•    відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3 Порядку);
•    відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
•    відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4 Порядку);
•    копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

У разі, якщо лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», приймається лише заява та копія атестата про акредитацію.

У разі подання документів уповноваженим представником лабораторії, вони приймаються зі складанням опису (додаток 5 Порядку), копія якого видається уповноваженому представнику лабораторії з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи, який їх прийняв.

За умови прийняття позитивного рішення  забезпечується передача таких документів до Держпраці для формування інформаційного переліку.

За умови прийняття рішення про залишення документів без розгляду забезпечується письмове повідомлення  уповноваженого представника лабораторії  із зазначенням підстав у спосіб, визначений у заяві, та у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Лабораторія не може бути атестованою та внесеною до інформаційного переліку, якщо:
•    подані документи оформлені з порушенням встановлених Порядком вимог;
•    надано недостовірні дані.

Ведення інформаційного переліку атестованих лабораторій здійснює Держпраці України. Інформації про атестовані лабораторії розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці.

Роботодавцям при організації проведення атестації робочих місць за умовами праці в першу чергу необхідно  перевірити наявність лабораторії, яка буде проводити дослідження, в інформаційному переліку атестованих лабораторій.

Консультації з питань атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу можливо отримати за телефоном 760 90 98.


Начальник відділу з питань гігієни праці                                                                                               Олена Біла

 


16.10.2018 |

Повернутись назад