Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Лiкувально-профiлактичне харчування – це спеціально підібране харчування (харчові продукти або готові страви), яке рекомендовано працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, для зміцнення їx здоров'я i запобігання виникненню в них професійних захворювань.

 

 

 


Лiкувально-профiлактичне харчування сприяє запобiганню порушенъ обмiну речовин i пiдтриманню стiйкостi внутрiшнього середовища органiзму до дiї шкiдливих виробничих чинникiв.

При роботі з радiонуклiдами та джерелами iонiзуючого випромінювання раціон харчування повинен бути насичений продуктами, що мiстять лiпотропнi речовини (метiонiн, цистеїн, лецитин), що стимулюють жировий обмiн у печiнцi, i такі, що пiдвищують її антитоксичну функцiю (молоко, молочнi продукти, печiнка, яйця). Необхідно вживати свiжі фрукти, картоплю i капусту. Рекомендовано щоденно 150 мг аскорбiнової кислоти (вітамін С).

При роботі на виробництвi сiрчаної та азотної кислот, сполук хлору та фтору, цiанiдiв, лужних металiв рекомендовано такий раціон харчування, що забезпечує наявнiсть у ньому повноцiнних бiлкiв (м'ясо, риба, молоко), полiненасичених жирних кислот (рослинне масло, молоко i сир), які гальмують накопичення в органiзмi токсичних сполук. Одночасно в рацiонi збiльшують вмiст свiжих овочiв i фруктiв: капусти, кабачкiв, гарбуза, огiркiв, салату, яблук, груш, слив, винограду, чорноплiдно'i горобини. Рекомендовано щоденно 150 мг аскорбiново'i кислоти, 2 мг ретинолу (вітамін А).

При роботі з хромом та його сполуками - виробництво солей хрому (хрому азотнокислого, сiрчанокислого, оцтовокислого) тощо рацiон збагачують амiнокислотами (триптофаном, метiонiном, цистеїном, лiзином, тирозином, фенiлаланiном, гiстидином), вживають щоденно 100 мг аскорбiнової кислоти, 2 мг ретинолу, 15 мг нiацину (вітамін В3 або РР), 25 мг S-метилметiонiну (вiтамiн U), 100 мл мiнеральної столової води Нарзан.

Робітникам, які контактують з неорганiчними та органiчними сполуками свинцю рекомендовано вживати продукти з високим вмiстом бiлка, лужних елементiв, пектину, вiтамiнiв (молоко та молочнi продукти , картопля, овочi i фрукти). Пектин необхiдний для посиления виведения сполук свинцю з органiзму. У рацiонi зменшують вмiст лiпiдiв, зокрема рослинної олії, тваринних жирiв, а також щоденно вживають овочеві страви, якi не пiддаються термiчнiй обробцi (якi є джерелами каротину, аскорбiнової кислоти). Слiд забезпечити вживания 2 г пектину у виглядi збагачених ним фруктово-ягiдних сокiв з м’якоттю, мусiв, пюре, джему зi слив, мармеладу. Щоденно потрібно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти.

При роботі на виробництвi амiно- та нітросполук, бензолу та його гомологiв, хлоровуглеводнiв, сполук миш’яку та ртутi, ртутних приладiв, телуру, фосфору, iонообмiнних смол, склопластикiв, а також при роботах по завантаженню та розвантаженню апатиту та при роботi в умовах пiдвищеного атмосферного тиску необхідно пiдвищувати функцiональні можливості печiнки i кровотворних органiв . Для цього у раціон вводять продукти, багатi на лiпотропнi речовини (молоко i молочнi продукти, олiя), обмежують вмiст продуктiв, що обтяжуютъ функцiю печiнки (смажене м'ясо, рибнi супи, пiдливи). Також обмежують використання продуктiв, до складу яких входить велика кiлькiсть кухонної солi (солiння, копченина тощо). Щоденно необхідно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти, 4 мг тiамiну (вітамін В1).

Робота в контактi з вуглеводиями, сiрковуглецем, тетраетилсвинцем, барiем, марганцем, фосфороорганiчними пестицидами, а також на виробництві каталiзаторiв на основi хрому та марганцю, перманганату калiю, оловоорганiчних сполук, тiофосу, карбофосу, метафосу, цираму, цинебу тощо вимагає раціону харчування, який сприяє захисту центральної нервової системи (яєчний жовток, олiя) i печiнки (сир, нежирне м’ясо, риба i яйця). Необхідно зменшити вмiст кухонної солi, солоних i жирних продуктів, а також щоденно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти, 4 мг тiамiну.

Треба пам’ятати, що воднi розчини вiтамiнiв можна додавати в чай, каву чи в iншу третю страву, а вітамін А - до гарнiру других страв. 

Начальник відділу
з питань гігієни праці                                                                                                                                      О.Біла


21.09.2018 |

Повернутись назад