Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

З метою проведення превентивних заходів фахівцями відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та фахівцями Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради проведено нараду з керівниками підприємств, які здійснюють монтаж, обслуговування, ремонт ліфтів з питань додержання законодавчих та нормативно-правових актів з питань промислової безпеки.

 


Фахівці Головного управління постійно співпрацюють з фахівцями спеціалізованих організацій з обслуговування ліфтів з метою попередження виробничого травматизму та забезпечення безпечної експлуатації ліфтів.

Чергова нарада відбулася 22 лютого 2018 року, на якій обговорили питання дотримання вимог безпеки під час виконання робіт з ремонту та обслуговування ліфтів, безпечній експлуатації устаткування та обладнання. Проведено аналіз травматизму та охарактеризовано стан охорони праці на підприємствах, підконтрольних відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами, роз’яснено вимоги нормативно-правових актів стосовно цих питань.

Зроблено акцент на посилення контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на виробничих об'єктах ліфтового господарства, дотриманні посадовими особами та працівниками підприємства вимог інструкцій з охорони праці під час організації та виконання робіт підвищеної небезпеки.

«На сьогоднішній день особливо гостро проявилася проблема кваліфікованих кадрів» - зазначив начальник відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Андрій Воловицький. Як слідує з матеріалів проведених спеціальних розслідувань, на підприємствах галузі значний відсоток випадків травмування трапляється з робітниками, які виконують роботи на свій страх і ризик за цивільно-правовими угодами, договорами підряду. Як правило такі угоди укладаються з робітниками, які не мають достатніх фахових, професійних навичок та навичок з безпечного виконання робіт, які передбачені в нормативно-правових актах з питань охорони праці.

Керівникам підприємств рекомендовано тримати на постійному контролі питання отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Чітко розподіляти функції, обов’язки, відповідальність працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання.

Окремо зосереджено увагу на питаннях щодо безпечної експлуатації ліфтів діючих та новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та приведення їх діяльності до вимог нормативно-правових актів.

На завершені зустрічі фахівці Головного управління запропонували керівникам спеціалізованих організацій популяризувати серед мешканців безпечні методи користування ліфтами, формування такої моделі поведінки, що сприяла б комфортному та безпечному проживанню. Та наголосили, що необхідно дотримуватись встановлених вимог промислової безпеки та охорони праці, які забезпечують збереження життя і здоров’я в процесі трудової діяльності.


23.02.2018 |

Повернутись назад