Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Захист планів розвитку гірничих робіт у кар’єрах та шахтах гірничодобувних підприємств на наступний 2018 рік знаходиться на завершальному етапі. Підприємства з підземним видобутком корисним копалин вже відзвітувались про свої плани, наразі завершено роботу по захисту програм підприємств з видобутку корисних копалин відкритим способом.

 

 


Нагадуємо, що дана робота триває з початку листопада поточного року при Криворізькому гірничопромисловому управлінні Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області зі спеціально створеною робочою групою за безпосередньої участі начальника управління гірничого нагляду Держпраці Юрія Дорошенка.

Гіганти гірничодобувної промисловості ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», ПАТ «Покровський ГЗК», Філія «Вільногірський ГМК» ДП «ОГХК» та інші, презентували свої основні виробничі показники та очікувані в наступному році з урахуванням створення належних безпечних умов праці.

Як і для підприємства з підземним видобутком корисним копалин, перед комбінатами першочергово стояли питання дотримання підприємствами проектних показників без відступів від технологічних норм, з дотриманням правил і рекомендацій інститутів-розробників проектів.

Однак, в процесі захисту у членів комісії поставали спільні для більшості вищезазначених підприємств питання, відповідно профільним фахівцям комбінатів необхідно було обґрунтувати шляхи їх вирішення.

Тож членів комісії цікавила організація систематичного контролю за станом стійкості укосів відвалів і бортів кар’єрів з метою попередження (прогнозування) випадків обвалення земної поверхні. Тут же, нагадали про наявність дозвільних документів, щодо користування надрами, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Виконання радіаційного контролю гірських порід кар’єрів.

Говорячи про проектні параметри гірничих робіт підіймались питання відповідності параметрів робочих площадок, берм безпеки та транспортних берм нормам проектування та вимогам правил безпеки.

Не менше уваги приділили питанням забезпечення ефективної організації відомчого контролю за безпечною експлуатацією  хвостосховищ, водозабірних та гідротехнічних споруд. Тут окремо зупинялись на автоматичному контролі стану рівнів води в хвостосховищах, ставках, відстійниках, обговорили стан земснарядів, насосів, якість води тощо.

Обговорюючи ведення вибухових робіт на кар’єрах члени комісії  акцентували увагу на застосуванні вибухових матеріалів, які зазначені у Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування. Разом з тим, обговорювали якість функціонування відомчого нагляду в частині контролю за веденням вибухових робіт, зберіганні вибухових матеріалів та поверненні невикористаної вибухівки.

Фахівці Держпраці не оминули увагою виконання підприємствами капітальних ремонтів обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується понад нормативний термін, не менш актуальне питання – експертне обстеження такого обладнання. Зокрема дотримання графіків обстеження гірничого устаткування та устаткування рудопереробних фабрик, залізничного та автомобільного транспорту. Цікавились планами по проведенню підприємствами обстежень основних виробничих будівель, споруд і конструкцій їх поточні та капітальні ремонти, паспортизація. Зокрема, організація безпечної роботи персоналу в будівлях і спорудах III-ї категорії технічного стану.

Поза увагою членів комісії не лишилися питання надійності протипожежного захисту, у тому числі забезпечення пожежонебезпечних об’єктів (маслоподвали, кабельні тунелі, приводні станції конвеєрів та ін..) системами пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.  Забезпечення контролю за веденням огньових робіт.

Загалом, представлені більшістю комбінатів матеріали отримали схвальні відгуки членів комісії. Щороку простежується підвищення тенденції ставити поряд з удосконаленням виробничого процесу (впровадження на комбінатах новітніх технологій), проведення просвітницьких заходів направлених на формування у працівників свідомого підходу до безпечного виконання робіт та особистої безпеки на виробництві.


05.12.2017 |

Повернутись назад