Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Сьогодні до головного управління  Держпраці  у  Дніпропетровській області надходять багаточисленні звернення громадян, щодо порушень роботодавцями  стосовно них законодавства про працю, а саме: недотримання мінімальних державних гарантій в сфері оплати праці та строків її виплати, безпідставне звільнення, недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які  залучаються  до виконання  військових обов’язків, тощо.

 


Але, відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником означає, що працівник не має всіх вище перелічених гарантій. Отже, поскаржитись нікому й не дуже розумно. Адже, заявники самі погодились на це.

Працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, варто зважати на переваги офіційного працевлаштування.

Насамперед офіційне працевлаштування — це певна гарантія роботодавця соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

Економічні й соціальні гарантії: це означає, що після укладання трудового договору та реєстрації його в Державному центрі зайнятості працівник користується такими правами, як право на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати); право на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; право на оплату лікарняного; право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці; право на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці; право не працювати у вихідний і святковий день; право не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника; право на допомогу в зв’язку з безробіттям; право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; право на зарахування виробничого стажу; право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; право на гарантії за колективним договором.

Трудові гарантії: укладення трудового договору та запис у трудовій книжці захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань.

Єдиним позитивним моментом неофіційного працевлаштування як для працівника, так і роботодавця в більшості випадків є вища заробітна плата порівняно з офіційним працевлаштуванням, оскільки в такій ситуації не здійснюються відрахування із заробітної плати, її виплачують і отримують «в конвертах». Однак у такому разі держава не отримує відрахувань з доходу особи, а сама особа позбавлена названих вище прав.

Отже, неофіційне працевлаштування… За одним плюсом (більший розмір зарплати за рахунок нездійснення відрахувань), має  цілий ряд мінусів.

На відміну від попереднього,- офіційне працевлаштування, зазвичай, супроводжується повним соціальним пакетом. Варто також відзначити, що при такому працевлаштуванні відбуваються всі відрахування до Пенсійного фонду та, передбачені законодавством, сплати до бюджету. Ваш робочий графік визначений якимись рамками, а оклад фіксований. У разі ж неофіційного працевлаштування, вам можуть додати робочих годин і при цьому, не заплатити за них, а, можливо, й зовсім не заплатять за відпрацьований час.

Варто зважати на переваги офіційного працевлаштування, серед яких:
•    сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;
•    можливість реалізувати свої здібності в продуктивній та творчій праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, а також мотивація до удосконалення навиків та перспектива кар’єрного зросту;
•    гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;
•    можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

Існують переваги використання легальної праці і для роботодавців:
•    офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;
•    гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та ін.;
•    трудова дисципліна;
•    можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси;
•    можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника.

Отже, офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця - це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

 


09.08.2017 |

Повернутись назад