Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Питання стану охорони працi в закладах освiти Днiпропетровськоi областi cтало предметом розгляду на семiнарi-нарадi для 98 керiвникiв освiтянських установ м. Днiпродзержинська, яке відбулося напередодні за інiцiативи теруправління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області.


Вибiр місця проведення наради невипадковий. На добу раніше, в Дніпродзержинську проходили традицiйнi навчання керiвникiв та вiдповiдальних за стан охорони працi в закладах освiти.

У галузі освіти робота з охорони праці зазвичай має певні особливості та свою специфіку, оскільки вона організовується у різних за призначенням навчальних закладах та охоплює як адміністративних, педагогічних, технічних працівників цих закладів, так i студентів, учнів, вихованців. Забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання нещасним випадкам серед його учасників покладається на власника або уповноважений ним орган і керівника закладу освіти. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці несе керівник і всі працівники та учні навчального закладу.

Наведений фахівцями Державноi iнспекцiї нагляду у агропромисловому комплексi та соцiально-культурнiй сферi аналіз стану виробничого травматизму в освiтянських установах Днiпропетровщини засвідчив, що органiзацiйнi причини нещасних випадкiв припадають на порушення вимог безпеки пiд час експлуатацii устаткування, використання або вiдсутнiсть засобiв индивiдуального захисту, залучення до робiт не за спецiальнiстю, недолiки пiд час навчання безпечним умовам працi, тощо. Увагу учасникiв семiнару-наради було акцентовано на наявнiсть таких психофiологiчних чинникiв нещасних випадкiв, як алкогольне сп’янiння та незадовiльний стан здоров’я.

Окремо було розглянуто питання безпечної роботи котелень. Адже трагедія, що нещодавно трапилася у Тульчинській школі-гімназії №3, що на Винничині, не повинна повторитися. Тоді внаслідок вибух у котельні загинули завгосп й оператор котельні.

З огляду на зазначене, соціальни партнери погодилися із провозицією теруправління Держгірпромнагляду проводити системну спiльну роботу з таких питань охорони працi, як: розгляд стану охорони працi на радi з освiти, спiльних перевiрок готовностi закладiв освiти перед початком навчального року, проведення конкурсу на кращу органiзацiю охорони працi, проведення семiнарiв-практикумiв з питань створення безпечних умов пiд час проведення урокiв фiзичноi культури. Одним із пріоритетних напрямків спільної роботи управлiння освiти i науки Днiпродзержиськоi мiськоi ради та Днiпродзержинськоi мiськоi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i науки в системі охорони праці було визначено саме контроль за медичним обстеженням освiтян та проведенням атестації робочих місць за умовами працi зі шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих,  як зараз, так і в майбутньому.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


17.02.2014 |

Повернутись назад