Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівці Управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 27.07.2017 року провели семінар-нараду серед представників служб охорони праці підприємств будівельної галузі.

 

 

 


Під час семінару фахівці роз’яснили: основні аспекти законодавства України що регулюють питання охорони праці, промислової безпеки та трудових правовідносин працівників та роботодавця; повноваження Державної служби України з питань праці та її територіальних органів у забезпеченні гарантованих Конституцією України громадянам прав на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

Особливу увагу зосередили на ризиках, які виникають на підприємствах даної галузі під час проведення будівельно-монтажних робіт в траншеях, котлованах, під час виконання робіт на висоті (у тому числі з помостів, риштувань), під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів та машин, під час проведення зварювальних робіт.

«Нині особливо гостро проявилася проблема кваліфікованих кадрів» - зазначив начальник відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Андрій Воловицький. Як слідує з матеріалів проведених спеціальних розслідувань, на підприємствах галузі значний відсоток випадків травмування трапляється з робітниками, які виконують роботи на свій страх і ризик за цивільно-правовими угодами, договорами підряду. Даний вид договорів не передбачає виникнення трудових відносин між замовником і підрядником. Як правило такі угоди укладаються з робітниками, які не мають достатніх фахових, професійних навичок та навичок з безпечного виконання робіт, які передбачені в нормативно-правових актах з питань охорони праці.

Протягом І півріччя 2017 року через порушення трудової і виробничої дисципліни, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування спостерігається збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками у будівельній галузі (4 випадки проти 2 за аналогічний період 2016 року).

Частина друга статті 5 Господарського кодексу України визначає, що однією із конституційних основ правового господарського порядку в Україні є забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праці. Підприємство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

Частиною першою статті 246 Господарського кодексу України регламентовано, що здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров’ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.

Більша половина робіт, які виконуються на будівельних майданчиках та підприємствах будівельної галузі відносяться до робіт з підвищеною небезпекою або пов’язані з використанням машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.

З метою попередження виникнення випадків виробничого травматизму при виконанні робіт на підприємствах будівельної галузі рекомендовано:
•    вжити заходів щодо недопущення порушень при виконанні робіт з використанням машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та виконувати ці роботи лише за наявності відповідного дозволу;
•    службам охорони праці підприємств спільно з фахівцями структурних підрозділів провести перевірки організації виконання робіт на висоті та дотримання працівниками вимог безпеки при виконанні цих робіт;
•    провести позачергове навчання та перевірку знань посадовим особам, що організовують виконання робіт на висоті, по «Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Фахівці Держпраці вкотре нагадують керівникам та посадовим особам підприємств про необхідність дотримання встановлених вимог промислової безпеки та охорони праці, які забезпечують збереження життя і здоров’я в процесі трудової діяльності.


31.07.2017 |

Повернутись назад