Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів працівників та упередження порушень чинного трудового законодавства з боку роботодавців нагадує, що статтями 24 та 29 Кодексу законів про працю визначено процедуру укладення трудового договору та допущення працівника до роботи.

 

 


Дана процедура схематично складається з трьох основних обов’язкових до виконання етапів та здійснюється до початку безпосереднього виконання роботи найманим працівником:

  1. етап - укладання трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу;
  2. етап - повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Урядом;
  3. етап - проведення інструктажу прийнятого працівника (роз'яснення його прав і обов'язків; інформування під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливих наслідків їх впливу на здоров'я, право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах; ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони), визначення працівникові робочого місця та забезпечення його необхідними для роботи засобами.


При цьому, Порядок повідомлення ДФС та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015  № 413, передбачає можливість повідомлення територіальних органів ДФС одним із трьох способів:

  1. засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису;
  2. на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  3. на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із 5 особами.


Водночас, Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомляє роботодавців, що статтею 265 Кодексу передбачено відповідальність роботодавців у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків.

Так, лише протягом І півріччя 2017 року Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, за результати проведених заходів щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю, виявлено 302 працівника допущених до роботи без оформлення трудових договорів (контрактів), у зв’язку з чим юридичних та фізичних осіб-підприємців, які допустили порушення законодавства про працю, притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу згідно з нормами статті 265 Кодексу.
 


20.07.2017 |

Повернутись назад