Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомляє, що за результатами перевірки матеріалів розслідування комісіями підприємств нещасних випадків, актів форми Н-5, Н-1, виявлено низку порушень вимог «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 (надалі Порядок).

 


Тому підприємствам при розслідуванні нещасних випадків необхідно звернути увагу на характерні порушення:

•    В Актах форми Н - 5:

 • в пункті 2. «Характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок» не вказується технічний стан території, обладнання, на відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці, не вказується дата випробовування обладнання;
 • в пункті 3. «Обставини за яких стався нещасний випадок..» не зазначене небезпечні та шкідливі виробничі фактори які впливали на потерпілого;
 • в пункті 4. «Причини настання нещасного випадку» вказуються – порушення вимог інструкції з охорони праці, а саме – «дбати про особисту безпеку і здоров'я в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території цеху і підприємства», але цей пункт настільки узагальнений що не відповідає встановленим обставинам (розділ 3), адже нещасний випадок стався при виконанні конкретної роботи;
 • в пункті 4. «Причини настання нещасного випадку» не вказуються ким та коли затверджено інструкції з охорони праці та посадові інструкції;
 •  пункті 6. «Висновок комісії » відсутні пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку;
 • в пункті 6. «Висновок комісії» відсутній перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо.

•    В Актах форми Н - 1:

 • в пунктах 4;6: Не зазначено шкідливі або небезпечні фактори в умовах яких виконувалась робота;
 • в  пункті 8. Не вказано перелік устаткування та пристосувань, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку;
 • кодування акту за формою  Н- 1 не відповідає вимогам Порядку.


Також, є випадки, де підприємством несвоєчасно (протягом доби), надсилаються примірники затверджених актів за формою Н-5, Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2. (п.п. 19, 22 Порядку).

З метою попередження випадків порушень вимог «Порядку», керівникам підприємств Головне управління пропонує:

 • вжити заходів щодо недопущення подібних порушень при розслідуванні нещасних випадків;
 • за наявністю підстав організувати проведення позачергового навчання та перевірки знань «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» посадовим особам, що залучаються до розслідування нещасних випадків.

Довідково:

За 1 квартал 2017року на піднаглядових підприємствах відділу нагляду у металургії та машинобудуванні сталося 26 випадків загального виробничого травматизму проти 29 випадків за минулий рік, з тяжкими наслідками 1 (проти 12), у тому числі зі смертельним наслідком 2 особи (+2).

Аналіз обставини нещасних випадків у сукупності за видами подій (травмуючими факторами), видами робіт, професіями постраждалих та іншими показниками, дозволяє зробити такі основні висновки щодо причин травматизму:

 • травмування постраждалих рухомими частинами устаткування та деталей, що рухаються, обертаються – 10 випадків. Це свідчить про відкритий доступ у небезпечну зону та відсутність у конструкції устаткування, що експлуатується, необхідних огорож, блокувань, механізмів, які забезпечують безпеку працюючих;
 • порушення трудової і виробничої дисципліни (невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці) 16 випадків. Це свідчить, що керівниками підприємств і структурних підрозділів, головними спеціалістами не ведеться контроль за дотриманням працівниками вимог правил безпеки, технологічних інструкцій та інструкцій з охорони праці.
   

24.04.2017 |

Повернутись назад