Історія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

Наприкінці 2014 року утворено Державну службу України з питань праці шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 № 442).

Основні завдання та права нового органу виконавчої влади, що контролюватиме дотримання законодавства про працю,  Кабмін визначив Постановою «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 № 96. Відповідно до Положення, Держпраці України визначено центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики.

Головне управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області зареєстроване 13 травня 2015 року та утворене внаслідок злиття Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду, Павлоградської державної гірничо-технічної інспекції, яка раніше підпорядковувалась теруправлінню Держгірпромнагляду у Донецькій області, та Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області.

30 вересня 2015 року розпорядженням № 1021-р Кабінет міністрів України остаточно ліквідував Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держпромнагляд) і передав його повноваження Державній службі України з питань праці (Держпраці).  “Погодитися з пропозицією Мінсоцполітики щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584) функцій і повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, які припиняються”, – йдеться в документі.

В зв`язку із реорганізацією Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України працівників територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області переведено до структури Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Матеріали стосовно всіх переведених працівників направлені на перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Тож історія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області триває, бо пишеться саме зараз. Попереду - постійна та кропітка робота, багато завдань та дієвих ініціатив, спрямованих на збереження життя працівників, із забезпечення державного нагляду за створенням безпечних умов праці, дотриманням вимог законодавства про працю на підприємствах області. 

Більш тривалою та пов`язаною із здійсненням державного нагляду за охороною праці є історія органів Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, правонаступником яких стало Головне управління Держпраці в області. Ця історія нерозривно пов`язана із прийняттям 14 жовтня 1992р. Верховною Радою України Закону «Про охорону праці».

27 січня 1993р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №62 «Про питання нагляду за охороною праці». Цією постановою було створено Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) на базі Державного Комітету з нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості та гірничого нагляду УРСР. Цією ж постановою було доручено Державному комітету з нагляду за охороною праці впродовж 1993 року прийняти від міністерств, відомств та технічної інспекції праці профспілок функції державного нагляду за охороною праці в галузях народного господарства.

Відтак, у відповідності до наказу №1 від 08.02.1993 року новоутвореного Держкомітету було ліквідовано Придніпровський округ Держгіртехнагляду УРСР та створено Придніпровське територіальне управління (ТУ) Держнаглядохоронпраці України, яке спочатку розташовувалось у м. Кривий Ріг, та здійснювало нагляд за охороною праці в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Згодом за ініціативою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, обласної асоціації керівників підприємств промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, за підтримки асоціації промисловців та обласних галузевих профспілок розташування ТУ було переведено у м. Дніпропетровськ.

23 квітня 1993р. Комітетом видано наказ №42-к, в якому було призначено нове керівництво ТУ. Зокрема, ключові посади обійняли Гудошник Анатолій Іванович в якості начальника Придніпровського теруправління Держнаглядохоронпраці України, Іванко Віктор Леонідович – перший заступник начальника - головний інженер теруправління, Дробот Анатолій Сергійович – заступник начальника теруправління. Заступниками начальника теруправління були також призначені Кожушко Анатолій Петрович та Пересадько Анатолій Іванович.

На плечі керівництва теруправління було покладено найголовнішу задачу – налагодити ефективну роботу працівників до цього часу розрізнених структур, а відтепер нової єдиної організації для виконання першочергових функцій, покладених законом на Держнаглядохоронпраці України. Саме в 1993 році були інтенсивно створені інспекції з нагляду в промисловості, будівництві, енергетиці, автомобільному транспорті, а в листопаді того ж року управління завершило приймання інспекторів від профспілок та інших відомств.

Наприкінці 1993 року Голова Комітету Держнаглядохоронпраці України Анатолій Дюба затвердив першу структуру Придніпровського теруправління, в яку увійшли 25 державних інспекцій. Чисельність працівників теруправління на той час складала 498 осіб, серед яких 443 інспекторського складу. За чисельністю це було друге управління в Україні після Донецького теруправління.

Головним завданням для керівництва нового теруправління стала організація контрольно-профілактичної роботи. Для цього зі всім інспекторським складом за підсумками 1993 року було проведено першу спільну нараду, результатом якої стала розробка заходів з поліпшення контрольно-профілактичної роботи та підвищення рівня безпеки праці на підприємствах області.

1994 рік став роком пошуків нових форм роботи, навчання інспекторів нової системи в умовах прийняття багатьох законодавчих документів з охорони праці. У цей час у складі територіального управління було створено експертно-технічну інспекцію, яка згодом, впродовж 1995р., перетворилася на перший в регіоні експертно-технічний центр – незалежне, самостійне підприємство, яке взяло на себе функцію проведення технічних оглядів та діагностування обладнання підприємств.

Кінець 1995р. - початок 1996р. – це перехід управління на комп`ютерну систему обліку та планування контрольно-профілактичнї роботи та виробничого травматизму. Фахівцями теруправління одними з перших на Україні було розроблено систему обліку виробничого травматизму та наглядової роботи, яка згодом була покладена в основу більш новітніх програм, опрацьованих Комітетом і для інших регіонів.

З 1997р. за сприяння керівництва теруправління та Придніпровського експертно-технічного центру в Дніпропетровській області починає виходити один із перших в Україні спеціалізованих видань з промислової безпеки, охорони праці та безпечної життєдіяльності – журнал «Технополіс». Журнал, найпершою метою якого було допомогти публікаціями та нормативними документами у щоденній діяльності керівникам та спеціалістам з охорони праці підприємств, державним інспекторам, згодом став актуальним виданням, розрахованим на широке коло читачів.

Удосконалюючи структуру державного нагляду за охороною праці, з метою наближення структур до місцевих органів державної виконавчої влади з 1 листопада 1996 року Державний комітет України з нагляду за охороною праці наказом №165 від 17.10.1996 року ліквідував Придніпровське теруправління, утворивши територіальне управління Держнаглядохоронпраці по Дніпропетровській області, від якого було відокремлено Запорізькі інспекції. І таким чином загальна кількість державних інспекцій скоротилася до 13, сфера діяльності яких розповсюджувалась на усі галузі виробництва області: вугільної, хімічної, машинобудівної, металургійної і гірничорудної промисловості, об`єкти будівництва, енергетики, котлонагляду і газового господарства, підприємства транспорту та зв`язку, агропромислового комплексу, житлово-побутової і соціально-культурної сфери. Окрім того, за окремими галузями промисловості інспектори продовжували здійснювати нагляд не тільки в Дніпропетровській області, але і в інших регіонах.

З метою спеціалізації державного нагляду за найбільш травмонебезпечними галузями у складі теруправління були створені Криворізький гірничий округ та Дніпропетровський металургійний округ. В подальшому за численних реформувань Комітету відповідних змін зазнавала назва та структура територіального управління.

Наприкінці 2006 року відбулася реорганізація структури територіального управління Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області. Незалежною наглядовою структурою було виокремлено Криворізьке гірничопромислове теруправління Держгірпромнагляду, яке до цього часу входило до складу теруправління як Криворізький гірничий округ. Окрім того, Павлоградську державну гірничо-технічну інспекцію з нагляду у вугільній промисловості, яка також входила до складу теруправління, було підпорядковано територіальному управлінню Держгірпромнагляду по Донецькій області. Таким чином, до складу територіального управління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області увійшли 5 державних інспекцій. У тому числі Придніпровська міжрегіональна інспекція промислової безпеки та охорони праці в хімічній промисловості, яка здійснює нагляд за безпекою роботи підприємств у декількох областях.

Станом на початок 2015 року до складу теруправління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області входили 6 інспекцій, які працювали за галузевим принципом промисловості регіону, а саме Державні інспекції нагляду: у будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами; на транспорті та у зв'язку; у металургії та машинобудуванні, у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері; у газовому комплексі та Державна міжрегіональна інспекція нагляду у хімічній промисловості.

Безумовно, дієвий контроль, ефективна наглядова діяльність у сучасних умовах були б не можливі без удосконалення управління охороною праці на обласному рівні, без впровадження системної роботи серед роботодавців щодо популяризації нових методів і форм управління охороною праці на підприємствах. Вагомий внесок у вирішенні цього питання внесла, насамперед, підписана в грудні 2010 року перша в Україні Угода про співпрацю між Дніпропетровською ОДА і Держгірпромнаглядом України.

Постійно впроваджувались нові ініціативи, а саме: окрім створених наприкінці 2010 року Громадських рад фахівців служб охорони праці металургійної та машинобудівної галузей, на початку 2011 року при теруправлінні Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області розпочала роботу Громадська рада суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці. До того ж на виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ще в 2008-му році ТУ одним із перших розпочало роботу у Центрі дозвільних процедур «Єдиний офіс» Дніпропетровської міської ради.

Завдяки цим ініціативам, а також щоденній кропіткій роботі фахівців ТУ Держгірпромнагляду вдалося вирішити багато проблемних питань, суттєво знизити рівень виробничого травматизму на підприємствах регіону.