Запобігання проявам корупції


  ТЕЛЕФОН ДОВІРИ:
  Головний спеціаліст з питань протидії корупції
   
  тел.: (056) 776-74-45

  04dp@dsp.gov.ua

  Електронна адреса:

  Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

   

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VII

  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 №1699-VII

  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII

  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII

  Р О З' Я С Н Е Н Н Я Корупційні ризики в діяльності державних службовців від 12.04.2011

  Ст.12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про засади запобігання і протидії корупції"

  П О С Т А Н О В А КМУ "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення"

  Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2015 №171

  РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 13 березня 2012 року №6-рп 2012

  РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Закон України "Про безоплатну правову допомогу": основні положення та підходи до впровадження

  Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб